Литература

  • 1. Jirinska, L. Vyvoj cestovmho ruchu v Ceskd Republice / L. Jirinska. — Brno : Masarykova Univerzita, 2010.
  • 2. Kovac, L. Vyvoj a urove/i hotelnictvi v Ceske Republice a nekterych statech EU / L. Kovac. — Zlin : Univerzita ТВ, 2015.
  • 3. Martinkove, M. a J. Cesti cestovatele a moreplavci / M. a J. Martinko- ve. — Praha : Albatros 2006.
  • 4. Novotna, L. Cestovni ruch v Ceske a Slovenske Republice / L. Novotna. — Olomouc : Univerzita Palackeho, 2009. URL: http// geography.upol.cz//
  • 5. Svobodova, H. Cestovni ruch v Cesk6 Republice / H. Svobodova. — Praha : Masarykova Univerzita, 2012.
  • 6. Vystoupil, J. Vyvoj cestovmho ruchu v Ceske Republice / J. Vystoupil, J. Kune a dr. URL: http//www.uur.cz//
 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ